Arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott

  • Diarienummer: UFV 2023/6
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2023-02-20
  • Granskat: 2023-03-01
  • Kontakt: Sven.jungerhem@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Internrevisionen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Revisionsutskottet i Uppsala universitet skapades 2015 i syfte att stödja konsistoriets inblick i den interna och externa revisionen och att underlätta kommunikationen mellan konsistoriet, internrevision och externrevision. Revisionsutskottet är ett beredningsorgan till konsistoriet.

Senast uppdaterad: 2023-06-21