Revisionsplan 2022 Internrevisionen

  • Diarienummer: UFV 2022/14
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2022-02-18
  • Granskat: 2022-03-04
  • Kontakt: Sven.jungerhem@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Internrevisionen

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24