Projektmodell för utvecklingsportföljen

  • Diarienummer: UFV 2021/2337
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-10-11
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Patrik Wallin
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver den projektmodell som ska användas för de utvecklingsinsatser som bedrivs i projektform inom ramen för universitetets utvecklingsportfölj.

Modellen redogör för utvecklingsportföljens och portföljledningens funktion, projektprocessen och hur projekten beslutas, organiseras och administreras. Därutöver beskrivs de olika dokumentmallar som är kopplade till projektprocessen.

Senast uppdaterad: 2022-11-24