Rutin avseende uppdrag till rektors strategiska råd

  • Diarienummer: UFV 2021/2433
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-10-18
  • Granskat: 2023-06-02
  • Kontakt: Linda.Lundberg@uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor fattade beslut i juni 2021 om inrättande av och instruktioner för fem strategiska råd.
Av instruktionen framgår att råden bereder frågor på uppdrag av rektor.
Denna rutin har tagits fram med syfte att skapa tydlighet kring hur råden får sina uppdrag. Rutinen utgör också stöd för rådens praktiska arbete.

Senast uppdaterad: 2023-06-21