Verksamhetsplan 2022 - Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2021/20
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-09-22
  • Granskat: 2021-10-25
  • Kontakt: jonas.svensson@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03