Rutin för radonrapportering

  • Diarienummer: UFV 2021/2428
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2021-10-01
  • Granskat: 2022-11-01
  • Kontakt: Peter Elenfalk
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsgivaren är skyldig att kartlägga risker, däribland radon, och utreda ohälsa samt vidta de åtgärder som kartläggningen ger anledning till. Bestämmelsen innebär vidare att arbetsmiljön ska dokumenteras i den utsträckning som verksamheten kräver och att handlingsplaner upprättas.

Byggnadsavdelningen har tagit fram en rutin för radon­rappor­tering att gälla internt vid universitetet. Rutinen är uppdelad i olika delprocesser inom radon­rappor­teringen och i bilagor återfinns även en rutinbeskrivning för varje delprocess.

Senast uppdaterad: 2023-06-21