Verksamhetsplan 2022 Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2021/64
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-11-16
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24