Kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning - Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2021/50
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-10-08
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning. Ersätter tidigare riktlinjer för befordran till professor.

Fastställda av teologiska fakultetsnämnden 2021-10-08.

Senast uppdaterad: 2022-11-24