Modell för kvalitetsuppföljning och utbildningsutvärderingar, Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2022/55
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2022-11-08
  • Granskat: 2023-09-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21