Instruktioner till sakkunniga vid befordran till professor, Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2021/28
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-03-23
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24