Plan för lokalförsörjning - vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2020/25
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-11-24
  • Granskat: 2022-10-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Enligt uppdrag från konsistoriet i Uppsala universitets lokalförsörjningsplan 2021–2023 (UFV 2019/2124, beslutad 2020-12-17) ska varje vetenskapsområde utarbeta en långsiktig nioårig plan för lokalförsörjning och lokalutveckling.

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade 2021-11-24 att fastställa plan för lokalförsörjning vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Senast uppdaterad: 2022-11-24