Verksamhetsplan 2022 - Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2021/801
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2021-10-28
  • Granskat: 2022-11-03
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper har vid sitt sammanträde den 28 oktober beslutat att fastställa verksamhetsplanen för budgetåret 2022. 

Verksamhetsplanen utgår från de regler som återfinns i universitetets lokala regelverk och de handlingsplaner som fastställts av konsistoriet. Förutom den verksamhet som sker inom ramen för Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och inom Forum för samverkan behandlar verksamhetsplanen även de uppdrag till andra institutioner som fördelas i och med fakultetens övergripande ansvar för lärarprogrammen. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21