Lokalförsörjning och lokalutveckling vid teknat

  • Diarienummer: TEKNAT 2021/111
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-02-08
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Karin Berggren Bremdal
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En ny lokalförsörjningsplan för Uppsala universitet för perioden 2021-2023 fastställdes av konsistoriet 2020-12-17 (UFV 2019/2124). 
Vetenskapsområdena fick samtidigt i uppdrag att, i linje med den nya lokalförsörjningsplanen, utarbeta nioåriga planer för lokalförsörjning och lokalutveckling. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24